Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

31 May is World No Tobacco Day

Today is World No Tobacco Day – 31 May 2023

This annual celebration aims to raise awareness among the public around the world and South Africa about the risks associated with tobacco use. For the Garden Route District Municipality, the issue of individuals smoking in non-designated areas or businesses allowing smokers to smoke in non-designated areas is critical to address.

You as an individual have the right to a healthy and safe environment, while also standing your ground to safeguard the well-being of future generations.

Umhla ye-31 kuCanzibe lusuku lokuthi Hayi kwiCuba kwiHlabathi

Lo mbhiyozo waminyaka le ujolise ekukhuliseni ulwazi kuluntu kwihlabathi jikelele noMzantsi Afrika malunga neengozi ezayanyaniswa nokusetyenziswa kwecuba. KuMasipala weSithili saseGarden Route, umba wabantu abatshaya kwiindawo ezingachongwanga okanye amashishini avumela iintshayi ukuba zitshaye kwiindawo ezingachongwanga kubalulekile ukuba kulungiswe.

Wena njengomntu unelungelo lendawo enempilo nekhuselekileyo, ngelixa ungama ngelungelo lakho ukukhusela impilo-ntle yezizukulwana ezizayo.

 

Vandag is Wรชreld Geen-Tabak dag

Hierdie jaarlikse viering het ten doel om die publiek regoor die wรชreld en Suid-Afrika bewus te maak van die risiko’s verbonde aan tabakgebruik. ๐—ฉ๐—ถ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ ๐—ง๐˜‚๐—ถ๐—ป๐—ฟ๐—ผ๐—ฒ๐˜๐—ฒ ๐——๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ธ๐˜€๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ถ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฒ ๐˜„๐—ฎ๐˜ ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐˜„๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฟ๐—ผ๐—ผ๐—ธ ๐—ฒ๐—ป ๐˜„๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜๐—ผ๐—ฒ๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ ๐—ผ๐—บ ๐˜๐—ฒ ๐—ฟ๐—ผ๐—ผ๐—ธ ๐—ฏ๐˜† ๐—ฏ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐—น๐—ฒ, ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ธ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ด.

Jy as individu het die reg op ‘n gesonde en veilige omgewing, terwyl jy ook jou plek volstaan om die welstand van toekomstige geslagte te beskerm.