26 November 2020 COVID-19 SAFETY: Black Friday Crowd Safety

This week will see large crowds of bargain-shoppers hitting the stores for Black Friday sales. The public must remember that this is a high-risk activity and it should be avoided if possible to prevent the spread of COVID -19.

If you must get your Black Friday deals, make sure all safety precautions are taken when entering crowds:

 • Wear your mask at all times and carry a spare mask just in case.
 • Avoid crowded and confined spaces. Time your shopping over Black Friday weekend to get into stores when crowds are not as large so you can keep a safe distance of 1.5m.
 • Try to shop online as much as possible – Black Friday deals online are just as good as in-store.
 • Sanitise! Sanitise! Sanitise! Carry your own hand sanitiser with you and use it when entering, in the store and leaving the store.

 For more COVID-19 resources in English, isiXhosa, and Afrikaans, visit:   https://coronavirus.westerncape.gov.za/resources

Stay safe. Move forward.
Hlala ukhuselekile. Yiya phambili.
Bly veilig. Gaan voort.

UKHUSELEKO LWECOVID-19: UKHUSELEKO LWENGINGINYA NGEBLACK FRIDAY

 Kule veki siza kubona iinginginya zabantu abatheng’ izinto ezihliswe amaxabiso begxalathelana bengena ezivenkileni beleqa iintengiso zeBlack Friday. Uluntu kufuneka lukhumbule ukuba oku kungumngcipheko omkhulu kwaye kufuneka kuphetshwe ukuba kunokwenzeka ukuthintela ukunwena kweCOVID -19.

Ukuba kunyanzelekile uyokuthenga izinto zamaxabiso aphantsi zeBlack Friday, qiniseka ukuba uwathatha onke amanyathelo okhuseleko xa ungena phakathi kweenginginya zabantu:

 • Nxiba imaski yakho ngalo lonke ixesha kwaye uphathe enye ukulungiselela unongekehli.
 • Ziphephe iindawo ezinabant’ abaninzi nezixineneyo. Zibekele elinye ixesha lokuyothenga kule mpelaveki yeBlack Friday apho bazakube bebambalwa khona abantu ukuze ukwazi ukugcina umgama osisithuba se-5m phakathi kwakho nabany’ abantu.
 • Zama ukuthenga kwi-Intanethi kangangoko kunokwenzeka – zifumaneka ngamaxabiso aphantsi nafanayo naxa uye evenkileni izinto ezithengiswayo ngeBlack Friday.
 • Sanithayiza! Sanithayiza! Sanithayiza! Phatha eyakho isanithayiza uze uyisebenzise xa ungena naxa uphuma evenkileni.

 Malunga nezibonelelo zeCOVID-19 ngesiNgesi, ngesiXhosa, nangesiBhulu, tyelela ku-: https://coronavirus.westerncape.gov.za/resources

 Stay safe. Move forward.
Hlala ukhuselekile. Yiya phambili.
Bly veilig. Gaan voort.

COVID-19-VEILIGEHID: SWARt VRYDAG EN VEILIGHEID IN SKARE

Vandeesweek gaan ’n groot menigte winskopiejagters die winkels vir Swart Vrydag-uitverkopings bestorm. Die publiek moet onthou dat hierdie ’n hoë-risiko-aktiwiteit is en dat mense dit indien moontlik moet vermy om die verspreiding van COVID -19 te voorkom.

Indien jy jou Swart Vrydag-aanbiedinge moet kry, moet jy seker maak dat alle veiligheidsmaatreëls getref word wanneer jy die skare betree:

 • Dra jou masker te alle tye en hou ’n ekstra masker byderhand vir ingeval.
 • Vermy vertrekke vol mense en ingeperkte ruimtes. Beplan om hierdie Swart Vrydag-naweek winkels toe te gaan wanneer daar minder skare is sodat jy ’n veilige afstand van 1.5 m kan handhaaf.
 • Probeer om soveel as moontlik aanlyn te koop – Swart Vrydag-aanbiedings wat jy aanlyn kry, is net so goed soos in die winkel.
 • Ontsmet! Ontsmet! Ontsmet! Neem jou eie ontsmettingsmiddel saam en gebruik dit wanneer jy by die winkel ingaan en weer wanneer jy dit verlaat.

Besoek gerus  https://coronavirus.westerncape.gov.za/resources vir meer COVID-19 bronne in Engels, isiXhosa en Afrikaans.

Stay safe. Move forward.
Hlala ukhuselekile. Yiya phambili.
Bly veilig. Gaan voort.